Risicovoet

Bij Pedique Voetzorg kunt u terecht voor medische voetzorg. Pedique is ProCert geregistreerd en bevoegd om risicovoeten te behandelen. Dit zijn voeten die ontstaan als gevolg van een onderliggende aandoening of ziekte. Te denken valt aan diabetes mellitus, reumatische aandoeningen, kanker, vaataandoeningen, neurologische aandoeningen of dermatologische aandoeningen. Goede zelfzorg en voetzorg door een medisch pedicure is bij risicovoeten gewenst. De behandelingen zijn in principe gelijk aan de basis pedicure behandeling maar worden met extra zorg en voorzichtigheid uitgevoerd omdat de risicovoet een verhoogd risico op complicaties geeft. Tijdens de behandelingen worden veranderingen aan de voet nauwlettend in de gaten gehouden.

De diabetische voet

We spreken van een diabetische voet als er beschadigingen en wondjes aan de voet ontstaan die worden veroorzaakt door bloedvatafwijkingen die samenhangen met het hebben van diabetes. Vooral patiënten die langer dan zes jaar diabetes hebben, ontwikkelen vaak dit soort voetafwijkingen. Omdat, als gevolg van de diabetes, het normale gevoel verminderd is, worden wondjes en beschadigingen laat opgemerkt. Iets wat er aanvankelijk onschuldig uitziet kan leiden tot ernstige infecties.

Overige kenmerken van de diabetische voet:

  • Droge voeten of kloofjes
  • Minder gevoel in de voeten, tintelingen of pijn
  • Vaak koude voeten
  • Wondjes die moeilijk genezen en verkleuringen aan tenen of voeten

Diabetespatiënten kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de behandelkosten. Dit is afhankelijk van de Sims classificatie en daaraan gekoppeld het zorgprofiel. De huisarts, praktijkondersteuner of specialist stelt de Sims classificatie vast. Deze geeft het ‘stadium’ van voetproblemen bij diabetes aan. Hoe hoger de classificatie, hoe groter het risico op het ontstaan van voetwonden. Het zorgprofiel geeft aan welk ‘zorgpakket’ nodig is en bepaalt de vergoeding.

Pedique-diabetische-voetproblemen-foto

De reumatische voet

De voeten van reumapatiënten zijn extra kwetsbaar, extra gevoelig en extra pijnlijk. Reumapatiënten hebben meer kans op gewrichtsontstekingen en slijmbeursontstekingen, slijtage van de gewrichten en standsveranderingen.
Door het dunner worden van het vetkussen onder de bal van de voet, een afwijkende stand van de voet en/of tenen en niet goed passend schoeisel treedt er aan de voeten vaak ongewenste eelt- en likdoornvorming op.

Als gevolg van beperkte bewegingsvrijheid en/of tenen die herhaaldelijk in de verdrukking komen bij te weinig ruimte in de schoen, krijgen reumapatiënten ook te maken met nagelafwijkingen zoals:

  • Brokkelige nagels
  • Eeltvorming onder de nagels
  • Schuurpapier nagels (ondoorzichtig, ruw, bros en gespleten)
  • Verkleuringen van de nagel

Reumapatiënten kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding door de verzekering. Zie voor info zorgwijzer.nl.

De overig risicovoet

Onder de overig risicovoet vallen o.a. de oudere voet, de oncologische voet, de spastische voet en de verwaarloosde voet.

Specialistische technieken

Pedique heeft kennis van specialistische technieken zoals het plaatsen van nagelbeugels, drukontlasting en nagelreparatie. Specialistische technieken worden bij risicopatiënten alleen toegepast na overleg met de behandelend (huis)arts of podotherapeut. Meer info over de technieken is te vinden onder het kopje specialistische behandelingen.

pedique-reumavoet-specialist-foto-contra